Privacybeleid

 Privacyverklaring ZOS Zonwering

Dit is de privacyverklaring van ZOS Zonwering & Garagedeuren, ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 22040755. Deze privacyverklaring heeft betrekking op de gegevensverwerking van ZOS Zonwering & Garagedeuren door middel van het klantensysteem, verwerking via onze website, e-mail alsmede met betrekking tot het gebruik van cookies.

ZOS Zonwering & Garagedeuren respecteert de privacy van alle klanten en gebruikers van onze website. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van ZOS Zonwering & Garagedeuren. U dient zicht ervan bewust te zijn dat ZOS Zonwering niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites, die via een link op onze website bereikbaar zijn. U kunt zien dat u niet meer op onze website bent als de URL is gewijzigd.

 Verwerken van persoonsgegevens

Gebruik van onze diensten

Wanneer u gebruik maakt van de diensten van ZOS Zonwering & Garagedeuren, vragen wij u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden op geslagen in het klantensysteem van ZOS Zonwering & Garagedeuren en gebruikt om onze diensten aan u te leveren.

U persoonsgegevens kunnen door ZOS Zonwering & Garagedeuren worden gebruikt om u te informeren over de producten en diensten van ZOS Zonwering & Garagedeuren.

Uw persoonsgegevens worden in beginsel alleen gebruikt door ZOS Zonwering & Garagedeuren. Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden zonder uw toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of rechtelijke uitspraak of als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en ZOS Zonwering & garagedeuren.

U Heeft ten allen tijden de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien, te veranderen of verwijderen.

 

 Bewaartermijn

 
 

Zos Zonwering & Garagedeuren bewaart uw gegevens niet langer dan voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt.

 Wijzigingen

 
 
 

Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd bij wijzigingen in de bedrijfvoering van ZOS Zonwering & Garagedeuren. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

01-05-2018